Frantz Wilhelm Schiertz


Frantz Wilhelm Schiertz er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0373
  • ubb-ms-0510
  • ubb-ms-0511
  • ubb-ms-0537
  • ubb-ms-0539