Arent Bjørnsen Solem

Kjøpmann og haugianer. En av Hans Nielsen Hauges nære medarbeidere. I Christiania drev Arent først handel, men overtok senere Sandaker gård i Aker. Han var aktiv både i det åndelige og politiske liv og ble blant annet valgt som varamann til formannskapet.