Gustav Storm

Gustav Storm (18 June 1845 – 23 February 1903) was a Norwegian historian, a professor at the Royal Frederick University in Christiania from 1877. He was a driving force in the research of Scandinavian history and literature of the Middle Ages.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Storm)


Gustav Storm er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0652
  • ubb-ms-0783
  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-1589