Johan Koren Christie

Relaterte samlinger

Brev fra Præsident W. F. K. Christie, dat. Bergen 17/2 1815, til hans Forældre Postmester i Christiansund Johan Koren Christie og Anna Thue Brodtkorb.

Omhandler begivenheterne i 1814. Vedlagt statsraad Treschows tale da Stortingets guldpokal blev overrakt Christie.

Samling ubb-ms-0431

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

A. Quodlibet og stiftamtmann W. F. K. Cristie vedk. B. Diverse manuskripter. C. Brevsamling ...

Samling ubb-ms-0811