Nicolai Andresen

Nicolay Andresen la grunnlaget for en i norsk sammenheng betydelig bankierforretning. Han hadde gått i lære hos en kjøpmann i Flensburg før han 1801 innvandret til Christiania, hvor han trådte inn som kompanjong i kjøpmann G. F. Hagemanns forretning. Denne stillingen hadde han inntil han 1809 løste eget handelsborgerskap, og 14. mars etablerte han sin egen kjøpmannsforretning.