Signe Caspara Fransrud

Utdannet cand. real fra 1930 med hovedfag i botanikk, matematikk, geografi og kjemi.