Hans Nicolaysen Meyer

Hans Nicolay Meyer (født 2. februar 1870 i Bergen, død 24. mars 1943) var fotograf. Han var sønn av "Herremeyer", begynte å fotografere ca. l900 i Bergen. Hadde forskjellige adresser, utga også brevkort. Drev 1911-16 firmaet "Gram & Meyer" sammen med L.C.S. Gram, men hadde sannsynligvis ikke atelier senere. Han kalte seg friluftsfotograf allerede fra 1902, og averterte i Annoncetidende 1. april 1902 at han også mottok fremkalling m. m. for amatører. Brukte signaturen "H. Nic. Meyer". Han ser ut til å ha trukket seg tilbake omkring 1916.