Henr. Krohn

Ikke medlem av den berømte Krohn-familien