Thomas Bukier

Han er født i 1791 og døde i 1843. Thomas var Grosserer i Kristiania og eide bl.a. gårdene Skullerud, Kroghol og Fjeld i Kraakstad og Wollebæk i Aas. Han var Storthingsrepresentant for Akershus fra 1827 til 1828.