Gerhard Armauer Hansen

Gerhard Henrik Armauer Hansen (29 July 1841 – 12 February 1912) was a Norwegian physician, remembered for his identification of the bacterium Mycobacterium leprae in 1873 as the causative agent of leprosy.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Armauer_Hansen)


Gerhard Armauer Hansen er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0502
  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-0878
  • ubb-ms-0926
  • ubb-ms-1204
  • ubb-ms-1571
  • ubb-ms-1732
  • ubb-ms-1855
  • ubb-ms-1864