Fotografi skapt av

Laget mellom 1952-01-01 og 1952-12-31

Signatur: ubb-bs-ok-00639-001
Eies av

ELIAS LOUEN (1865 - 1954): Elias Louen levde sine barneår på Odden ved Liansvannet. Senere gifta han seg og flytta til husmannsplassen Herstøl, også den ved Liansvannet. Elias Louen er den av treskjærerne fra Sør-Audnedal som har produsert mest. Arbeider etter Elias Louen er spredd over hele landet. Flere gjenstander finnes blant annet også i USA og Tyskland. Elias Louen var sønn til Tarald Louen og kamerat med Nils Torp og Gustav Vigeland. Elias Louen var som sin far også en flink felespiller. Musikksamleren Arne Bjørndalen skrev ned flere fine slotter etter Elias Louen.

Dette bildet er knyttet til emnene Mann, Spelemann, Treskjærer

Avbildet:

Arne Bjørndal
(1882-02-11 - 1965-01-11)

Elias Louen
(1865 - 1954)

Samling

Arne Bjørndals samling

Sangeren, spillemannen, innsamleren og folkemusikk-historikere... se mer


comments powered by Disqus