Fotografi

Signatur: ubb-bs-ok-01321-001c
Eies av

Gamle Bergensfigurer med text efter et gammlet Haandskrift fra 1810

Dette bildet er knyttet til emnet Løytnant


comments powered by Disqus