Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1920-01-01 og 1925-12-31

Signatur: ubb-bs-ok-13195




Eies av Billedsamlingen

Dette bildet er knyttet til emnene Anleggsarbeider, Demning, Stein, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Relatert til: Bergens Vand- og Kloakvæsen


comments powered by Disqus