Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1952-01-01 og 1952-12-31

Signatur: ubb-bs-ok-13317
Eies av Billedsamlingen

Mannen i dress kan være vannverksjef Henrik Cameyer Daae som var sjef fra 1894 til 1905

Dette bildet er knyttet til emnene Spade, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Relatert til: Bergens Vand- og Kloakvæsen


comments powered by Disqus