Fotografi

Laget mellom 1899-01-01 og 1899-12-31

Signatur: ubb-ghn-130
Eies av

Interiør fra Roskilde Domkirke, 1899. Fra Christian IVs kapell; maleriet viser Christian IV på "Trefoldigheden", malt av Wilhelm Marstrand

Dette bildet er knyttet til emnene Interiør, Kirke, Maleri, Kapell

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus