Fotografi

Fotografi skapt av

Signatur: ubb-jbk-0594


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Island of Penang.

Dette bildet er knyttet til emnene Palme, Tradisjonell byggeskikk

Relatert til: 6.album Med Solviken til Singapore Penang og Hoitow Oktober 1930, Album uten tittel [Bilder fra Øst-Asia]

Samling

Jacob Blauuw Kooters samling

Jacob Blaauw Kooter (1903-1949) fotograferte allerede fra 10-1... se mer

Tilknyttede steder

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus