Fotografi skapt av

Laget mellom 1865-01-01 og 1865-12-31

Signatur: ubb-kk-1318-0024
Eies av

Paviljong bygget til åpningen av den «Internationale Fiskeriudstilling i Bergen i Aaret 1865»: Utstillingen favnet bredt og alt som kunne knyttes til fiskenæringen ble inkludert. Alt fra «Fiskerier paa Havet, […] langs Kysterne» og «i Golfe, Bugte, Fjorde og Flodmundinger», for ikke å glemme «Fiskerier i Indsøer, Floder, Elve og Kanaler». Dette trakk selvsagt besøkende. Utrolige 23 748 solgte billetter! Det til tross for at man «For Officerer og Mandskaber paa de Orlogsskibe, to norske, et svensk, to hollandske og et fransk, som besøgte Byen i Udstillingstiden, lod man Adgangen til Udstillingen være fri.» De besøkende kom langveis fra, noe som fascinerende nok er blitt holdt rede på: «Fra Baiern ankom Fiskeudklækker Kuffer hertil». Blant de besøkende fant man også «Direktør i Commissionen for de franske Havfiskerier under Marineministeriet» i kontrast til «tre Fiskere fra Hammerfest, hvoriblant en Fin». (Sitater fra Beretning om den Internationale Fiskeriudstilling i Bergen i Aaret 1865.)

Dette bildet er en del av utstillingen «Hvalfart» til Bergens Museum 1865

Dette bildet er knyttet til emnene Museum, By- og småsteder, Paviljong, Steingjerde

Relatert til: Beretning om den Internationale Fiskeriudstilling i Bergen i Aaret 1865. Udgivet af Udstillings-Committeen.

Tilknyttet hendelse

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Relaterte bilder:

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. han eller hun måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.


comments powered by Disqus