Fotografi skapt av

Laget mellom 1870-01-01 og 1871-12-31

Referanse:

Signatur: ubb-kk-1318-0331
Eies av

Horgheim skysstasjon. Her fra kunne man få hesteskyss til Veblungsnes, Nes og Flatmark. I 1890-årene ble det satt i gang hotelldrift på Horgheim

Dette bildet er knyttet til emnene Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Tregrind, Låve, Stolkjerre

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. han eller hun måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.


comments powered by Disqus