Fotografi skapt av

Dato: 1933-05-01

Signatur: ubb-kk-n-347-024
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Oversiktsbilde, Crowd, Prosesjon, 1. mai

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus