Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Dato: 1932-04-15

Signatur: ubb-kk-n-362-008
Eies av Billedsamlingen

Det norske næringsliv, Bergen fylke, 1945: «Firmaet er grunnlagt i 1821 og har også kontor og fabrikk i Amsterdam og Rotterdam, Nederland. Nuværende innehavere er Corn. Smit, Bergen og A.C. Smit, Amsterdam. Firmaet produserer og eksporterer alle sorter medisin- og industritran, tørrfisk, klippfisk til alle land og har likeledes en stor tilvirkning og eksport av ferskfisk og ferskfiskfilet. For en del år siden begynte firmaet med salg av medisintran til de ledende merker. Dessuten fremstilles «Dobbel A Malttran», et produkt av malt og medisintran som er like anerkjent som Smits medisintran. Et annet produkt som også fremstilles er «Veterol» tranemulsjon, spesielt laget for gårdsbruk, revegårder og hønserier. For øvrig produseres tørrfiskmel som selges under navnet «Krontorsk» fiskemel. Av dette mel selges hvert år millioner av pakker over hele landet. I eiendommene Sandviksboder 28, 30, 32 og 33 er raffineringsanlegg for medisintran, foredlingsanlegg for tran, tapperi for flasketran, kjølerom, fiskemøller samt tørrfisk og klippfisklager.»

Dette bildet er knyttet til emnene Mann, Tønne, Lagerhus, Tranproduksjon

Relatert til: Smit & Zoon

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Relaterte bilder:


comments powered by Disqus