Fotografi skapt av

Laget mellom 1930-01-01 og 1939-12-31

Signatur: ubb-kk-n-392-102
Eies av Billedsamlingen

Oppdragsgiver: R. Lien Mek. Verksted, etablert 1900 som en fortsettelse av Bergens Metallvarefabrikk. R. Lien var ved start eneste arbeider, og rundt 1945 var 6 mann i arbeid. Fremstilte snekkerimaskiner som båndsagen på bildet, dreiebenker etc. Fra 1934 overtok sønnen Ragnvald Lien som eier og daglig leder. Er registrert på adresse Fjæregrænden 1 i 1926 og ut på 1930-tallet flyttet til Sandviksboder 40, med utstillingslokale og bolig for eier i Pyttergrenden 2. På 1960- og 70-tallet i Michael Krohns gate 99.

Dette bildet er knyttet til emnene Mekanisk verksted, Maskin, Verktøy, Industri og Håndverk, Sag

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Relaterte bilder:

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus