Fotografi

reprodusert av

Laget mellom 1930-01-01 og 1939-12-31

Signatur: ubb-kk-n-404-018
Eies av Billedsamlingen

Oppdragsgiver: Ingeniør Bull Øvervik. Hopsborg ble tegnet av arkitekt Ole Landmark. Oppført i 1917

Reprofoto.

Dette bildet er knyttet til emnene Arkitektur og byggeskikk, Snø, Hage, Villa, Arkitekt, Vinter

Relatert til: Ole Landmark

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Versjon(er):

Tilknyttede steder

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus