Fotografi

reprodusert av

Laget mellom 1940-01-01 og 1949-12-31

Signatur: ubb-kk-n-424-161
Eies av Billedsamlingen

Samlebånd for skjæring av fiskefilet. Tatt fra Canadian Fisheries Manual.
Oppdragsgiver: Ferskfiskkontrollen

Dette bildet er knyttet til emnene Fiske og fangst, Fiskeindustri, Tegning, Maskin, Teknisk tegning

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Versjon(er):

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus