Fotografi

reprodusert av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1939-01-01 og 1949-12-31

Signatur: ubb-kk-n-424-237
Eies av Billedsamlingen

Dette bildet er knyttet til emnene Interiør, Arbeider, Fabrikk, Arbeidsklær, Maskinrom, Ostefabrikk

Relatert til: O. Kavli A/S ostefabrikk, Damsgårdsveien 59

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus