Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1944-04-20 og 1944-12-31

Signatur: ubb-kk-n-426-233
Eies av Billedsamlingen

Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken

Dette bildet er knyttet til emnene Interiør

Relatert til: Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Slottsgaten 1

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus