Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1952-01-01 og 1952-12-31

Signatur: ubb-kk-n-450-003
Eies av Billedsamlingen

Dette bildet er knyttet til emnene Bil, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Eksteriør, Brostein, Personbil, Allmenning

Relatert til: Hotel Bristol

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus