Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Dato: 1956-11-14

Signatur: ubb-kk-n-489-001
Eies av

Rangna Breviks vevkunst

Dette bildet er knyttet til emnene Husflid og kunsthåndverk, Vevstol

Relatert til: Ragna Breivik

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus