Fotografi

reprodusert av

Dato: 2018-05-09

Laget mellom 1898-01-01 og 1898-12-31

Signatur: ubb-kk-nax-0041
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Museum, Tegning

Samling

Teknikk

Tørrplate negativ

Tørrplatene kom i bruk fra 1870-årene. De var ferdig preparerte og kunne fremkalles en tid etter at platen ble eksponert, slik at fotografen slapp å ha tilgang til mørkerom ute i felt.


comments powered by Disqus