Fotografi skapt av

Laget mellom 1910-01-01 og 1920-12-31

Signatur: ubb-kk-nax-0690
Eies av

Festningskaien

Dette bildet er knyttet til emnene Ski, Kaianlegg, Trikkeskinner

Samling

Teknikk

Tørrplate negativ

Tørrplatene kom i bruk fra 1870-årene. De var ferdig preparerte og kunne fremkalles en tid etter at platen ble eksponert, slik at fotografen slapp å ha tilgang til mørkerom ute i felt.


comments powered by Disqus