Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1895-01-01 og 1900-12-31

Signatur: ubb-kk-ncn-0132
Eies av Billedsamlingen

Sæthres Institut

Dette bildet er knyttet til emnene Port, Elev, Spesialskole, Skoleplass

Samling

Teknikk

Tørrplate negativ

Tørrplatene kom i bruk fra 1870-årene. De var ferdig preparerte og kunne fremkalles en tid etter at platen ble eksponert, slik at fotografen slapp å ha tilgang til mørkerom ute i felt.


comments powered by Disqus