Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0019


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Helsingfors Universitet ble opprinnelig opprettet i 1640 av svenske dronning Kristinas formynderregjering som Kungliga Akademien i Åbo, som den gang var hovedstad i Finnland. Under russisk styre ble navnet i 1809 endret til Kejserliga akademien i Åbo. Etter en storbrann i Åbo ble akademiet i 1828 flyttet til den nye hovedstaden Helsingfors, men da som Kejserliga Alexanders universitetet i Finland. Etter uavhengigheten fra Russland i 1919 er det kjent som Helsingfors universitet. Universitetet har i århundrer stått sentralt i en turbulent nasjonal historie med langvarig selvstendighetskamp og dramatiske utfordringer i moderne tid. Hilsenen til Bergen, kun få år etter Vinterkrigen og verdenskrigen, bærer sterkt preg av dette. Finnlands tap var store. Alvoret, men også fremtidshåpet, knyttet til opprettelsen av et nytt universitet i Norge kommer tydelig frem i teksten. Og dokumentet demonstrerer derfor med stor tyngde hvilken betydning innvielsen av UiB hadde i sin samtid.

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!

Relatert til: Gratulasjonsbrev: Helsingfors Universitet


comments powered by Disqus