Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0022


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Noregs Lærarhøgskule i Trondhjem ble opprettet 1922 for videreutdanning av folkeskolelærere. Dermed oppsto tittelen lærer med opprykk. Undervisningen, foruten norsk, pedagogikk og historie, fant sted i samarbeid med Norges Tekniske Høgskole og Vitenskapsmuseet. Få år etter innvielsen av UiB innførte høyskolen utdanninger helt opp til hovedfagsnivå. Fra 1968 en del av Universitetet i Trondheim sammen med Norges tekniske høgskole. Fra 1984 ble navnet Den allmennvitenskapelige høgskolen og siden 1996 er den fusjonert i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hilsenen til UiB erkjenner tydelig forhistorien og det nasjonale løftet et universitet nr. 2 var for Norge i 1948. Og ordleggingen er naturlig nok preget av patriotiske strømninger i årene etter krigen og fokuset på gjenoppbyggingen av landet.

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!

Relatert til: Gratulasjonsbrev: Noregs Lærarhøgskule


comments powered by Disqus