Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0025


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Norges Tekniske Høgskole ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1900 og åpnet, som Norges Tekniske Høiskole 1910 i Trondheim. Inngikk 1968 i Universitetet i Trondheim og siden 1996 NTNU. Utdanningsinstitusjonen har sine forløpere i Bergseminaret på Kongsberg av 1757 og videreføringen av denne ved Universitetet i Oslo etter opprettelsen i 1813. Høyskolen har stått sentralt blant utdanningsinstitusjonene i Norge og var en naturlig og viktig representant ved innvielsen av UiB i 1948. Hilsenen som ble overrakt er også preget av håpet om fremskritt for landet.

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!

Relatert til: Gratulasjonsbrev: Norges Tekniske Høgskole


comments powered by Disqus