Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0028


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Universitetet i Turku (Åbo på svensk) er det første rent finskspråklige universitetet i Finland, opprettet i 1920. Det skjedde som motsvar til at en rekke initiativtakere opprettet det svenskspråklige universitetet Åbo Akademi i Turku (Åbo) i 1918, i en periode preget av uavhengighetskamp og fokus på nasjonal identitet. Beskrivende for sin tid og synet på et universitets rolle i samfunnet har universitetet som motto Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle - Et fritt folks gave til den frie vitenskapen De to universitetene ligger side om side. Og begge trekker sine historiske linjer tilbake til Det Kongelige Akademi i Åbo opprettet av dronning Kristina av Sverige i 1640. Men dette ble flyttet og omgjort til Universitetet i Helsingfors under russisk styre på 1800-tallet. At begge universiteter sender forseggjorte hilsener til Universitetet i Bergen ved innvielsen i 1948 er derfor både en sterk anerkjennelse av betydningen av en slik institusjon for Norge og omverdenen, men også en markering av vestvendt tilknytning i Norden. Det viser også at to nasjonale tradisjoner knytter seg opp mot og vektlegger samme århundregamle akademiske tradisjon. Oversatt fra latin hilser Turku med ordene: Rektor lykkønsker Bergen av hele sitt hjerte ved verkets begynnelse i håp om at det vil bære store frukter, til fedrelandets beste, til pryd for de nordiske folk og til gavn for hele den store menneskeslekten. Den 30. august, år 1948 etter Kristi fødsel. T. E. Olin. Universitetets rektor. (Oversatt av Gjert F. Vestrheim, 1. amanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB)

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!

Relatert til: Gratulasjonsbrev: Universitetet i Turku


comments powered by Disqus