Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0029


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Universitetet i Lund ble opprettet i 1666 som Regia Academia Carolina – Kungliga Karolinska Akademin og hadde de klassiske fire fakulteter for teologi, juss, medisin og filosofi. Det ligger i de tidligere danske besittelsene Skåne, Blekinge og Halland som ble tapt til Sverige ved freden i Roskilde i 1658. Nederlagene ble Fredrik IIIs foranledning til å tilsidesette adelsprivilegier og innføre enevelde i Danmark-Norge. For Sveriges del lot kong Karl XI etablere Lunds universitet som et ledd i å styrke svensk herredømme og identitet i områdene. Som forløper regnes fransiskanerordenens studium generale eller utdanning for ordenen i Lund, etablert 1438 og omtalt frem til 1537 da reformasjonen førte til nedleggelse. Som lærdomssenter har Lund en rik historisk tradisjon som erkebispesete for store deler av Norden fra 1104 til 1164 og senere som bispesete omtalt som ”Nordens primas”. Lund er i dag blant de eldste og mest anerkjente universitetene i Norden. Rektor Bergendals tilstedeværelse ved innvielsen av UiB 1948 og anerkjennelsen i den forseggjorte gratulasjonen som ble overbrakt foran regjering og kronprins, var utvilsomt av stor symbolsk betydning for de som skulle videreutvikle Universitetet i Bergen. Lunds hilsen vektlegger UiBs plass i et nært akademisk fellesskap med universitetene i Norden.

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!

Relatert til: Gratulasjonsbrev: Universitetet i Lund


comments powered by Disqus