Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0033


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Aarhus Universitet, Danmarks nest største, ble opprettet i 1928 som et privat initiativ under navnet «Universitetsundervisningen i Jylland». Ved innvielsen den 11. september 1928 begynte 78 studenter. Inntil 1934, da man oppnådde statsstøtte og eksamensrett måtte studentene fullføre studiene og eksamineres i København – som i Bergen hvor studentene fullførte sine studier og eksamener i Oslo. Universitetet var privateid til 1970, da staten gikk inn i eierskapet. Rektor Cai Holten og styret ved universitetet viser i sin hilsen til det krevende forarbeidet som har resultert i UiB, en forhistorie UiB deler med Aarhus. I likhet med Universitetet i København fremhever Århus med eksempel i Holberg at UiB er tuftet på en gammel, felles og rik akademisk tradisjon, i Bergen og tvillingrikene Norge-Danmark.

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!

Relatert til: Gratulasjonsbrev: Aarhus Universitet


comments powered by Disqus