Fotografi skapt av

Utgitt av
Aff Matz Vingaardt

Signatur: ubb-ms-utst-0071




Eies av

Dette bildet er en del av utstillingen 1589 - Frederik 2.s bibel trykket

Dette bildet er knyttet til emnet Bibelen

Relatert til: Biblia : Det er, Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske


comments powered by Disqus