Fotografi skapt av

Dato: 1975-09-08

Signatur: ubb-sg-022-024
Eies av Billedsamlingen

fra v. Gunnar Hundhammer, Christopher Harris og Susanne Bonge

Dette bildet er knyttet til emnene Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Kontorrekvisita, Arkivar

Relatert til: Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Avbildet:

Susanne Bonge
(1912-09-06 - 2009)

Christopher John Harris
(1948 -    )

Christopher Harris

Relaterte bilder:

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus