Fotografi skapt av

Dato: 1975-09-08

Signatur: ubb-sg-022-025
Eies av Billedsamlingen

Fra v. Johanne Martens, Ragna Sollied og Svein Hetland

Dette bildet er knyttet til emnene Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Kontorrekvisita, Universitetsbibliotekar

Relatert til: Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Avbildet:

Ragna Sollied
(1900 - 1998)

Johanne Martens
(1929-03-09 - 2016-02-26)

Johanne Marie Martens

Relaterte bilder:

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus