Fotografi skapt av

Laget mellom 1920-01-01 og 1920-12-31

Signatur: ubb-tww-0503
Eies av

Truls Wilsons grønne motorbåt "AMY" VI under bygging ved Helle Baarbyggeri i Arenal

Dette bildet er knyttet til emnene Motorbåt, Fritidsbåt, Propell

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus