Fotografi

Dato: 1960-07-04

Signatur: ubb-w-f-009508b
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Festning, Kaianlegg

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus