Fotografi skapt av

Dato: 1960-07-04

Signatur: ubb-w-f-009523
Eies av

Marias Minde

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde, Aldershjem, Kapell, Søsterhjem

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus