Fotografi skapt av

Dato: 1961-08-17

Referanse:

Signatur: ubb-w-f-051703
Eies av

Melkeplassen

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus