Fotografi skapt av

Dato: 1962-07-18

Signatur: ubb-w-f-080467
Eies av

Fløirestauranten

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Fjell, Restaurant/Kafe, Kabelbane

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus