Fotografi skapt av

Dato: 1965-07-18

Signatur: ubb-w-f-154828
Eies av

Fløirestauranten

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Fjell, Oversiktsbilde, Restaurant/Kafe, Kabelbane

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus