Fotografi skapt av

Dato: 1965-07-18

Signatur: ubb-w-f-154836
Eies av

Bradbenken. Festningskaien

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bank, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus