Fotografi skapt av

Laget mellom 1935-01-01 og 1935-12-31

Signatur: ubb-w-sh-005016
Eies av

DNS, Chr. Michelsens gate

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Teater, By- og småsteder, Park, Oversiktsbilde

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus