Fotografi skapt av

Dato: 1958-09-06

Signatur: ubb-w-sh-119818
Eies av

Hellen

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus