UtgiverSignatur: e91905a2-6ea6-4f69-910b-a662445c9de1


Etablert i 1770 i Danmark av Søren Gyldendal. Gyldendal Norsk Forlag var tidligere en avdeling innunder Dansk Gyldendal, men ble i 1925 etablert som eget AS i Norge.

Relatert til: Gyldendal Forlag A/S


comments powered by Disqus