Kvittering

Laget mellom 1824-10-01 og 1826-12-31Signatur: ubb-ms-0032-a-041


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Last ned PDF

Trykt kvittering med følgende tekst: "För STANDS-PERSONER., Innehafvaren häraf har betalt _ R:dr _ sk. Banco för en plats å Angfartyget Upsala till Resan emellan_ , och _ den _ 182_"

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Relatert til: Det Nyttige Selskab, Dampskibet Oscar

Er en del av

En pakke dokumenter vedkommende selskabets stiftelse.

Bl. a. den trykte indbydelse fra 1825. Love 1826, m. m. se mer

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus